Protectia datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD), ASOCIATIA ATHLETIC SPIRIT cu sediul social în Timisoara str. Calea Sagului nr.78 bl 22 sc D et 1 ap 4, CIF 39625137 din 16.07.2018, cont bancar nr. RO88BTRLRONCRT0449779701, deschis la Banca Transilvania Sucurala Timisoara, reprezentată de Mihai-Bogdan Umanschi in calitate de președinte are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

 

Scopul colectării datelor este: comunicarea condiţiilor de participare la evenimentele organizate de echipa Father and Son.

 

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, pentru a primi informaţii despre evenimentele Father and Son, acestea fiind necesare pentru a intra in contact cu noi prin intermediul postei electronice. Refuzul dvs. înseamnă, însă, imposibilitatea de a participa la evenimentele Father and Son.

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoane implicate în evenimentele Father and Son, care au responsabilitate faţă de publicul care participă la aceste evenimente.

 

Conform Regulamentului (UE)2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul nostru din Timisoara str. Calea Sagului nr.78 bl 22 sc D et 1 ap 4. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în strainatate.

 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

Observaţii:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).